Aanschaf taxi voor de ouderen


De Kroon op zeven jaar Give a Hand

Op dinsdag de zevende van de zevende 2015 werd in Zaube – Letland op feestelijke wijze de auto overhandigd die het project Give a Hand tot volle bloei laat komen. De auto werd ons geschonken door de Soroptimisten Eindhoven (die de Soroptimisten Achterhoek opvolgden) en die twee jaar intensief campagne hebben gevoerd om het bedrag bij elkaar te brengen.
Hoewel de flat al twee jaar in gebruik is door mensen die op loopafstand wonen, kan de Give a Hand taxi nu mensen die verder wonen (soms 15 km) ophalen en naar het appartement brengen. Daar kunnen ze hun was doen, een bad nemen, de dokter bezoeken, de winkel of de begraafplaats. Na een uur of vier worden de mensen weer naar huis gebracht. Zo hoeven ze niet naar het bejaarden-tehuis, wat niemand graag wil, is er een eind aan hun isolement en worden ze weer deel van de gemeenschap. Zo zullen leerlingen van de school kleine wensen van de ouderen gaan vervullen.
Austra Volkova, aan wie we een bezoek brachten, verheugt zich zeer om oude vrienden die ze vele jaren niet heeft gezien, te kunnen spreken. Zelf kan ze onmogelijk alleen naar het dorp, dat is te riskant door weersomstandigheden en gezondheid. Ze is bijna 90 jaar. Openbaar vervoer is er niet.
De gemeente Amata (Skujene, Nitaure, Zaube, Amata) zal vanaf september een coördinator-chauffeur aan het project toevoegen en zal ook de dieselkosten voor haar rekening nemen. In de perfecte samenwerking tussen privaat en publiek zorgen wij voor de hardware en de gemeente voor de software (warmte, schoonmaak, coördinatie, water, diesel). 
De volgende fase is een uitleencentrum voor medische hulpmiddelen. In de wijde omtrek is geen kruk, rolstoel of rollator te bekennen. Wij houden ons aanbevolen!
Dank zij de vele vrienden, de sokken dames, een paar duizend sokken, donateurs en andere helpers kan nu de sleutel van het project worden omgedraaid. Dank aan allen. Jullie zorgen voor een grote vreugde hier in de stilte van het platteland.

hieronder een fotoverslag van de oplevering van de taxi