2017

Give a Hand Kerstbrief 2017

Lieve vrienden,
En weer is er een jaar voorbijgevlogen. Ik hoop dat het met jullie allen goed gaat. In Zaube is alles gestabiliseerd en loopt een en ander voorbeeldig. Dank zij een geweldige gemeente Amata die op niet te verbeteren wijze met ons samenwerkt. Wij doen de hardware en zij de software. Zij hebben ook iedere dag goede kijk op de behoeften en de ontwikkelingen. Mijn breidames worden ouder en ouder. Ik kan ook niet garanderen dat er altijd sokken en wanten zullen zijn maar kijk op de website onder webwinkel en daar staat nog een heel mooie voorraad, per maat, per kleur, alles unica.
Zondag a.s. sta ik op een heerlijke kerstmarkt (http://sonsbeekmarkt.nl) en daarna kan de spoeling wel eens dun zijn. Dus dit is je kans!!!!! En mocht je al/nog sokken en wanten hebben en toch iets willen doen dan is hier op veler verzoek het gironummer:

Stichting Give a Hand NL34 RABO 0305 9254 15 (ANBO-status)

Intussen is Kristine Ansone in Zaube druk bezig met haar werk als maatschappelijk werkster. Zij mag een behoorlijk aantal uren aan ons project besteden en dat is eigenlijk de reden dat het zo goed loopt. Ik heb haar geïnterviewd deze zomer en was diep onder de indruk van de moeilijkheidsgraad van het werk. Wat boffen we hier toch. Dan volgt er nog een overzicht van alle bezoeken en daaraan is goed te zien dat het project groeit. En aantoonbaar verandert de houding in Letland ten opzichte van zorg voor ouderen. Misschien hebben we daar we aan bijgedragen. In ieder geval een jaar om tevreden op terug te kijken.
Als u vragen hebt dan zal ik ze graag beantwoorden.
Rest mij u een prachtig 2018 toe te wensen.

Margriet Lestraden – voorzitter.

Interview met Kristine, maatschappelijk werkster in Zaube en Nitaure

In Zaube, waar het project Give a Hand begonnen is, wonen nu ca 500 mensen. In 2007 waren dat er nog 900 maar een aantal mensen is overleden, een aantal is geëmigreerd of verhuisd naar Cēsis of Riga.
Kristine, die nu nog in opleiding is, heeft ongeveer 50 cliënten. Bij aanvang van het project Give a Hand lag het accent op ouderen die alleen op boerderijen woonden, maar het accent is intussen een beetje verschoven. Naast oudere mensen helpt ze ook risico families (5/6) en gehandicapten.
Van de 785 inwoners van de gemeenten Zaube en Nitaure behoort 30% tot de ouderen. Van deze 30% is een derde cliënt van Kristine.
De dorpen Zaube en Nitaure vallen onder de gemeente Amata, waar men een project is gestart onder de naam "Naar een meer gezonde gemeente". Dit houdt in dat mensen voorlichting en hulp krijgen van een dokter, een maatschappelijk werker, psychotherapeuten en andere specialisten die nodig zijn.
Amata heeft binnen de grenzen een oude school verbouwd tot ''pensionaat''. Hier kunnen ouderen een kamer krijgen als dat nodig is. Ze betalen zelf water en gas.
Sommige ouderen hebben hulp in de huishouding nodig, sommigen kunnen niet koken en worden daarbij geholpen. Vaak neemt Kristine het wasgoed mee want niemand heeft stromend water en dus ook geen wasmachine. Inara, de social werkster die al jaren betrokken is bij het project, zorgt voor de medicatie en medische zorg en dat er hout is in huis. Martins, de gemeentechauffeur doet de 'mannenklussen'.
Give a Hand wordt steeds meer gebruikt nu men er meer bekend mee wordt en er regelmatig voorlichting wordt gegeven. In het begin was men er huiverig voor maar nu er een paar schapen over de dam zijn, komen er steeds meer mensen die meedoen.
Een nieuwe groep clienten is de groep (heel) jonge moeders die geen ervaring hebben met het opvoeden van kinderen en zelf ook vaak geen voorbeeld hebben gehad aan hun eigen moeders.

En een andere nieuwe groep is de groep die verslaafd is aan alcohol of narcotica (ca 6-7). Voor Kristine is dit een heel moeilijke groep omdat ze vaak agressief zijn. Mensen komen ook in de problemen omdat ze hun werk verliezen.
Een belangrijk deel vanhet werk is organisatorisch. Sommigen hebben geen kleding voor de kinderen. Kristine neemt ze dan mee naar de Give a Hand flat waar een 'magazijn' is ingericht met tweede hands kleding, speelgoed, monturen en andere belangrijke zaken. Ze helpt ook vaak met het invullen van documenten, levert pakjes af, neemt mensen mee naar het ziekenhuis of de specialist. De Give a Hand taxi wordt dus voortdurend gebruikt, bij gebrek aan openbaar vervoer. Je hoeft er niet voor te betalen als je een 'status' hebt, want dan heb je recht op sociale hulp.
Kristine doet sinds 2012 de 4,5 jaar durende opleiding tot sociaal werkster. Ze hoopt in februari 2018 af te studeren.
En de wensen voor de toekomst....?
Ja die zijn er! Zaube wil zo graag een uitleencentrum starten. Daar is ruimte voor beschikbaar gesteld. Het enige nadere uitleencentrum is twee uur rijden verderop. Hier kan men dan rolllators, rolstoelen, krukken, w.c.'s (alle mensen hebben buiten w.c.'s en voor ouderen is dit een moeilijke zaak) en misschien hoog-laagbedden uitlenen. Ook de kleding winkel kan hier dan opgenomen worden. In de flat komt dan weer een kamer vrij voor fysiotherapeut, tandarts, oogarts, pedicure, massage of kapper consultaties.
Kristine doet haar werk met groot enthousiasme en is een talent in organiseren.