Archief

Evaluatierapport (engels)

evaluatierapport (latvian)

artikel in krant Avize (13 augustus 2012)

artikel in krant Avize (10 september 2012)

om deze bestanden te openen heeft u Adobe reader nodig. U kunt dat hier downloaden


Archief (nieuws)

2016

Den Haag, November 2016
Lieve vrienden en steuners van Give a Hand,
Er is een jaar voorbij gegaan sinds de Give a Hand flat volop draait. Vanaf september 2015 heeft de gemeente Amata (waar Zaube onder valt) een half time project coördinator aan het project toegevoegd. Maar het ontwikkelde zich niet zoals we gehoopt hadden. De medewerkster heeft een kindje dat vaak ziek is en zij heeft zich daarom teruggetrokken Haar plaats is ingenomen door Kristine Ansone, een meisje dat ik al ken sinds ze op de lagere school zat. Nu volgt ze de opleiding voor sociaal werkster, woont naast het appartement en werkt op het gemeentehuis 100 meter verderop. Nu is er alle kans op een zeer succesvolle continuering in de toekomst.

Onze prachtige auto is verhuurd aan de gemeente (voor een symbolisch bedrag) en alle benzine- en onderhoudskosten worden nu door de gemeente gedragen. Het blijft een van de meest voorbeeldige projecten tussen overheid en particulier initiatief. Maandelijks krijg ik een overzicht van de activiteiten en ik geef hier een totaal.

Overzicht werkzaamheden september 2015-oktober 2016

 

 

 

Gebruik wasmachine/droger in het appartement

58

Bad of douche

26

Transport naar medische instelling

21

Transport (betaald) naar appartement

4

Hulpverlening in/aan de woning

13

Organisatorische maatregelen risico families

37

Humanitaire hulp

44

Humanitaire hulp aan de woning (verbetering)

13

Organisatorische hulp/advies/ondersteuning

16

Diversen

15

totaal

247

!!! Een Exel bestand per maand kan op verzoek worden toegezonden.

 

Ik zal bij een volgende gelegenheid een interview houden met Kristine zodat de dagelijkse werkelijkheid wat meer gaat leven.

Heeft u alle cadeautjes al in huis voor Sinterklaas of de Kerst???
Op de website www.giveahand.nl is een soort websitewinkel light ingebraht. Per maat staan de sokken en wanten die nog in voorraad zijn. De brei dames worden ook een dagje ouder en de leiding van de groep is vernieuwd. Het kan zijn dat deze buitenkans op prachtige sokken en wanten kleiner wordt in de toekomst. Dus wees snel. Alle exemplaren zijn van 100% wol en unica en sommige zijn ware museumstukken. Vandaag gemaild, morgen op de post.

Herhaaldelijk zijn er ook mensen die een bedrag doneren, zonder dat ze sokken of wanten kopen. Zo worden er soms op jubilea en verjaardagen geen cadeaus gevraagd maar een bijdrage aan dit project. Hartelijk dank aan alle donateurs om niet. Voor alle zekerheid geef ik u het banknummer nog even. Dan hoeft u niet te zoeken.

Stichting Give a Hand  -  Rabobank  NL34 RABO 0305 9254 15

Want de volgende droom, een uitleencentrum voor verpleegmaterialen, staat klaar. De gemeente heeft een gebouw aangewezen dat al half verbouwd en opgeknapt is en (deels) ingezet mag worden als uitleencentrum voor rollators, wc stoelen, krukken etc. Voor deze zaken moet men nu 150 km verderop zijn en ook daar is de voorraad beperkt.

We houden ons dus ook aanbevolen voor rolstoelen, rollators, krukken en andere hulpmiddelen. Deze kunnen verzameld worden en DB Schenker heeft ons toegezegd voor kostprijs een transport te verzorgen.

En ten slotte: in maart heeft de gemeente Amata aan 11 dames een reis naar Nederland cadeau gedaan als dank voor alle inzet. Het was voor velen HET HOOGTEPUNT in hun leven. We zijn hierbij geweldig geholpen door de Soroptimisten Eindhoven die zeer gastvrij hun huizen ter beschikking stelden en als gastvrouwen optraden. En na een fantastische tocht langs het Van Goghcentrum, het Zuiderzeemuseum, het Textielmuseum in Tilburg, de Letse ambassade werd de grote droom waar: en bezoek aan De Keukenhof.  Dank aan alle sponsors.

Eigenlijk mogen we best tevreden zijn met dit resultaat. Stap voor stap….

Wordt vervolgd en met vriendelijke en dankbare groet,
Margriet Lestraden en de ouderen in Zaube.

2015

Latvijas Lebnums..
Het zei me niets toen er een opgewonden journalist van de Diena belde begin november maar het betekent Letlands Trots en het is een zeer prestigieuze prijs die jaarlijks wordt toegekend aan 10 Letten die zich uitzonderlijk ingezet hebben voor de Letse maatschappij.
Vanaf augustus kunnen namen van kandidaten worden ingezonden door de bevolking en een jury beoordeelt en kiest dan 10 laureaten uit. En voor het eerst in de 12 jarige geschiedenis koos men ook voor een Nederlandse. Het project “Give a Hand” werd gekozen in de categorie “Van Hart tot Hart”’.

 

 

 


Multifunctionele Give a hand flat
De kop is er af. Op 24 en 25 augustus heeft Karin Kluijtmans, pedicure uit Den Haag, 16 cliënten behandeld uit de doelgroep van ouderen. Zij deed dit als een vakantie donatie en nam haar draagbare praktijk mee naar Letland. Twee meisjes van de lagere school hebben vertaald en deden ook dienst als assistenten (voetenbadjes, dweilen, begeleiden). Volgens Karin is een goede voetbehandeling belangrijk omdat mensen dan langer mobiel blijven. Verder draagt ze het project een warm hart toe. Voor de mensen uit Zaube werd duidelijk dat de multifunctionele kamer in een handomdraai werd veranderd in een pedicure praktijk. Na Karin zullen andere specialisten er ook komen en spreekuur houden. Men moet dan denken aan een tandarts, een optometrist, een fysiotherapeut of een kapper. Het is maar wat men nodig heeft.
Het was voor iedereen een geweldige ervaring.
Wat niet onbelangrijk was, is dat de Regionale TV Vidzeme opnames maakte en uitzond, zodat het concept zich over Letland verder kan verspreiden. 


Pedicure
Op 24 en 25 en wellicht 26 augustus komt Karin naar Letland. Zij is pedicure en doneert haar vakantie om de oude voetjes eens te behandelen. Toen ik dat vertelde kregen alle bestuursleden en de dokter en de sociaal werkster ogen als schoteltjes. Wat een verrassing en ik denk wat zal dat nodig zijn. Vele oude voeten hebben nog nooit een pedicure gezien.(zie www.pedicurekarin.nl).
Andere specialisten
Karin is de eerste die in de derde kamer speciale behandelingen geeft. Na haar zal een opticien volgen want velen hebben geen bril (we hebben een doos met monturen geschonken gekregen). Ook een tandarts, een fysiotherapeut, een kapper en wat nog meer nodig is, zal plaatsnemen in de derde kamer zodat het centrum aardig multifunctioneel en op maat gesneden wordt. 
Uitleencentrum
En we werken aan een uitleencentrum voor medische hulpmiddelen. Als men een stok nodig heeft, dan wordt er een tak uit een boom gesneden. Duidelijk dat men blij is met krukken, rollators en rolstoelen. Deze zaken zijn in de wijde omgeving niet te vinden. Heb je iets in de aanbieding, meldt het bij Margriet. Het transport is ons tegen kostprijs aangeboden door DB Schenker.


Gisteren, de zevende van de zevende, was de grote dag in Zaube - Letland. Na zeven jaar ploeteren, sponsors, vrienden, sokken konden we het project Give a Hand bekronen met een taxi die de oude mensen op hun boerederijen ophaalt en na een paar uur in onze Give a Hand flat weer terugbrengt. Dan hebben ze hun was gedaan, de dokter bezocht, een oude vriendin kunnen spreken, het kerkhof bezoeken, naar de winkel..... Opeens kunnen ze uit hun isolement komen. En dit werd mogelijk door een intensieve campagne van de Soroptimisten Eindhoven en Achterhoek. En nu gaat het echt beginnen! De volgede fase is een uileencentrum. Er is namelijk in de wijde omtrek geen rolstoel, kruk of rollator te bekennen. Weet je er nog een, laat het weten. Grote dank aan de Soroptimisten

 

zie meer afbeeldingen op de foto's pagina

Artikel in tijdschrift Vijftig Plus in de Kijker 29ste jaargang nr 4 / augustus-september 2015


De Soroptimisten Eindhoven zullen op 12 april een Spaanse middag organiseren in de Studentenkerk van Eindhoven.
Het programma zal bestaan uit twee presentaties en enkele muziekuitvoeringen.

Klik hier om de folder te downloaden (PDF)

Een antropologe zal een presentaties geven over Spanje, specifiek het Spanje in de 16e eeuw ( de Gouden Eeuw).
Ikzelf zal vanuit een filosofisch perspectief vertellen over de Spaanse mystiek. Met name het werk van Juan de la Cruz en Teresa van Avila zal belicht worden, maar ook wordt nader ingegaan op het verschijnsel mystiek. En kunnen we spreken over een specifieke Spaanse mystiek. Deze Spaanse mystici worden wel de grootsten onder de mystici genoemd, en waarom?
Een Master Student klassieke Gitaar van het Conservatorium Tilburg/ Gent zal werken op de Spaanse gitaar ten gehore brengen, die geïnspireerd zijn op de mystiek.
Tijd: 13.30-17.30 entreeprijs 15,00 euro. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Give a Hand.
April: tijden de Koningsdag zullen sokken en wanten verkocht worden op de markt in Delft.
In juni/juli zal een delegatie van de Soroptimisten Eindhoven een bezoek brengen aan Zaube om daar, naar zij hopen de Give a Hand taxi feestelijk aan te bieden. Er zal veel aandacht aan besteedt worden in de regionale en landelijke pers omdat Zaube een pilot functie heeft voor heel Letland.

Zie voor meer informatie de website: www.soroptimisten040.nl

 

2012

Letland is 1,5 zo groot als Nederland en er wonen ca 2.5 miljoen mensen waarvan 1 miljoen in Riga.  De rest woont op het platteland. Ca. 100.000 mensen zijn boven de 70, wonen geïsoleerd op boerderijen. Niemand heeft stromend water, water komt uit een put op het erf. Alle boerderijen worden gestookt met hout. ’s Winters zakt de temperatuur naar min 30 graden, er ligt een meter sneeuw, er is geen openbaar vervoer, sommigen kunnen van hun kleine pensioentje (60 tot 120 euro) de dokter niet betalen, velen hebben geen telefoon, sommigen geen stroom. Een m3 hout kost nu 16 euro. Er is soms nauwelijks geld voor voedsel of medicijnen en dit geldt voor het gehele Balticum, het gehele Oostblok. Men heeft recht op de dokter maar kan deze letterlijk en figuurlijk niet bereiken.

Om dit probleem tegemoet te treden is in Zaube het project Give a Hand gestart. Vanaf 2006 werken we toe naar een oplossing die heel pragmatisch en bereikbaar is en eenvoudig door andere dorpen kan worden overgenomen. Eerst bezocht de dokter en de sociaal werkster 80 ernstig zieke mensen in het kader van het project Kern met Pit van de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij op vrijwillige basis.. Het was een groot geschenk voor ze. Maar het project heeft zich geëvolueerd. Er is een stichting opgericht die een leegstaande flat naast de dokterspraktijk heeft gekocht en deze flat is aangepast. Het idee was de mensen op te halen thuis, ze ca 4 uur de beschikking te geven over de flat zodat ze een douche of bad kunnen nemen, de was doen, de dokter bezoeken en de winkel. Ook moeten aanvullende service geboden worden als tandarts, opticien, fysiotherapeut, pedicure en/of kapper. Met vereende krachten is gewerkt aan de financiering en op 9 augustus 2012 was het zover!

       

Wat een geweldige dag! De allereerste Give a Hand flat werd geopend en ingezegend. Vele mensen kwamen uit het dorp om te kijken en waren zeer onder de indruk hoe ongelofelijk mooi de flat was geworden. Het uiteindelijk doel om dit concept te verspreiden over heel Letland begon waar te worden toen de eerste dorpen interesse toonden voor het concept. Op een dag zullen we de Saiema (parlement) aanspreken om structureel te ondersteunen.

Het vervolg – het creëren van Give a Hand uitleen depots waar beddengoed, rollators, krukken en ander belangrijk materiaal kan worden geleend is gestart. Florence Den Haag (bejaardenzorg) heeft ons al het overtollig materiaal aangeboden. De gemeente Zaube heeft om niet opslagruimte ter beschikking gesteld en we zijn nu bezig om transport van Nederland naar Letland vorm te geven.